Printløsninger til Knutsen OAS Shipping

Knutsen_SePaSkjerm

Knutsen Gruppens hovedkontor i Haugesund har i dag Canon print og Uniflow dokumentstyring levert av Assist i samarbeid med Canon Norge. De har også investert i infoskjermen som fremvisningsverktøy.

Hos Knutsen OAS Shipping og Knutsen Gruppens hovedkontor i Haugesund har vi hatt gleden av å levere printløsning samt infoskjerm til kantinen.