Miljø

Miljø

Vårt ansvar

Vi i Assist har et sterkt fokus på miljø, implementerer bærekraftige tiltak og søker kontinuerlig etter måter å redusere vår miljøpåvirkning.

Assist skal ta vare på kloden vår, dette skal vi gjøre gjennom handling. For oss er det avgjørende å ta kloke miljøbevisste valg i hverdagen, samt utarbeide en strategi med utgangspunkt i at vi til enhver tid tenker miljø i vår adferd som individer og selskap.

Ansvar

Retur av EE-avfall

Assist er sitt ansvar bevisst og tar imot EE-avfall som vi tidligere har omsatt eller omsetter. Ordningen gjelder også for virksomheter som ønsker å tilbakelevere EE-avfall som en konsekvens av nyinnkjøpt utstyr fra Assist.

Oversikt over retursteder finner du her.  

Les mer om håndtering av EE-avfallet her.

20240402_EE avfall Stock Photo - Color Corrected ORG
Miljofyrtarn-1
Miljø

Miljøpolicy

Vi i Assist skal ta vare på kloden vår, dette skal vi gjøre gjennom handling. For oss er det avgjørende å ta kloke miljøbevisste valg i hverdagen, samt utarbeide en strategi med utgangspunkt i at vi til enhver tid tenker miljø i vår atferd som individer og selskap.

Hvert år rapporterer vi på vårt klimafotavtrykk. Siste rapport kan dere lese her.

Haugesund
Kristiansand
Ålesund

Bærekraft

Vår bærekraftstrategi

Vi ønsker å skape en mer bærekraftig fremtid gjennom å forplikte oss til ambisiøse målsetninger.

Våre hovedmål skal sikre lavere utslipp fra transport, utnytte maksimal levetid på utstyr, kutte i energiforbruk og fremme et inkluderende arbeidsmiljø.

Franzefoss-Lene-og-Maiken
Apenhetsloven2
Ansvar

Åpenhetsloven

Assist ser viktigheten av og er dedikert til å opprettholde høye standarder for etisk praksis og overholder åpenhetsloven som en del av vår forpliktelse til kvalitet og integritet.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 med første rapportering i 2023. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

I arbeidet med åpenhetsloven inngår en kartlegging og aktsomhetsvurdering av våre eksisterende leverandører og samarbeidspartnere, og rutiner ved valg av nye og praksis av innkjøp. Dette gjør vi for å sikre at våre aktiviteter ikke bidrar til dårlige arbeidsforhold.

Vi håper at vår forpliktelse til åpenhet vil styrke vårt partnerskap med leverandører og bidra til å bygge tillit hos våre kunder, og vi ser frem til å skape en fremtid preget av gjennomsiktighet, tillit og bærekraftig samarbeid sammen med våre kunder og leverandører.

Du vil kunne lese vår redegjørelse som forteller nærmere om aktsomhetsvurderingen og hvordan vi følger opp.

Relevante dokumenter:

Åpenhetsloven-rapport
Etiske retningslinjer
Bærekraftige innkjøp

Kundeservice

Hjelp oss å bli bedre!

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer eller tjenester kan forbedres hos Assist? Send forslag på e-post.
Vi setter pris på din tilbakemelding!