9 meter lang leveranse til Norwegian

Norwegian hadde behov for en digital flate over skrankene på Gardermoen, vi var så heldige å få oppdraget!

norwegian_gardermoen

Vi har levert en kommersielle flate i 1.8 pixelpitch til Norwegian på Gardermoen. Denne leveransen er gjort i samarbeid med vår gode samarbeidspartner Dataserver. Datadrevet innhold er det Dataserver som står for gjennom sin Omnivex plattform. Dataserver leverer Digital Signage løsninger for Avinor sine 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart. Vi synes at denne 9 meter lange installasjonen ble lekker, og at kommersielle flater i “ukurante” formater som denne tar seg godt ut.

Vi takker så mye for oppdraget, og gleder oss til fortsettelsen!