Vedlikehold

Her kan du lese litt om vanlige problemer med kopimaskiner, og hvordan man kan løse disse.

1. Striper/flekker på kopi og skanning

Striper og flekker kan ha årsak i skitne skanner-glass.

Når det er striper er det den lille glassplaten til venstre som er skitten, og dette skjer når en skanner fra dokumentmateren. De kan være nesten usynlige for det blotte øye.

For å bli kvitt flekker må en rengjøre den store glassplaten. Disse kan også være nesten usynlige for det blotte øye.

striper

Den lille platen er til venstre (striper fra dokumentmater):

venstre

2. Stans i dokumentmater

Stanser dokumentene med en slik skrukk, kan årsaken være at det ligger en binders eller stift i dokumentmateren.

stans

Når du fjerner stansen, kontroller hvor arket ligger.

stans2

Årsaken til stansen vil da ligge rett nedfor der skrukken er.

stans3

3. Stans i skuffer eller skjeve kopier

Dette kan oppstå av forskjellige grunner.

1. Kontroller om klemmene i skuffen er inntil arket.

Her er de ikke inntil arket => skjev kopi/utskrift eller papirstans.

ark1

Slik skal de være:

ark2

2. Er det skadede ark i bunken?

Her er det feil, den er vanskelig å se.

ark3

Brettet ark i bunnen er en veldig vanlig feil.

ark4

Fjern de brettede arkene.

ark5